Techniky práce s myslí

Neuro lingvistické programování

Zkráceně NLP je soubor nástrojů pro osobní rozvoj, které vám umožní zlepšit své emocionální, mentální a fyzické stavy. NLP vám pomůže kopírovat úspěch ostatních prostřednictvím modelování, takže můžete překonat problémy a urychlit dosažení vašeho cíle. Můžeme říct, že díky NLP vědomě rozbalite zavazadlo z nevědomé mysli, odstraníte, co nepotřebujete a zároveň zachováte to, co potřebujete pro dosažení nejlepších možných výsledků.

Více informací

NLP bylo modelováno v sedmdesátých letech na lídrech terapeutické komunity. Jeho metody jsou odvozené z praxe Miltona Ericsona, otce moderní clinické hypnózy, Virginie Satirové dámy rodinné terapie a Fritze Perlse zakladatele Gestalt terapie. Zakladatelé NLP pánové Richard Bandler a John Grinder díky NLP posunuli vědu o myšlení na mnohem vyšší úroveň výkonu, a pomáhá lidem překonat mnoho výzev života.

Dnes je NLP široce používáno v terapii, obchodě, prodeji a koučinku.

Moderní psychologie Magazine říká: NLP může být nejsilnějším prostředkem pro změnu vaší existence.

Time Magazine říká: Neuro-lingvistické programování má nevyužitý potenciál pro léčbu jednotlivých problémů. Brzy se bude využívat v programech na rozvoj osobnosti pro řešení všech typů potíží a těžkostí.

Psychologie Dnes říká: NLP nemůžeme přehlížet. Jeho teoretické opory představují ambiciózní pokus kodifikovat a syntetizovat poznatky jazykové, řeči těla a studie komunikačních systémů.

Vzdělávání a rozvoj Journal říká: NLP představuje potenciál k provedení změn bez obvyklých bolestí, který doprovází tyto jevy … Poskytuje příležitost k získání flexibility, kreativity a větší svobody jednání, jakou si zatím možná ani nedokážeme představit.

Časová osa

Časová osa je jednoduchá, snadná a přirozená technika, která umožňuje komukoliv opustit negativní emoce z minulosti, jako je hněv, smutek, strach, bolest a pocit viny. Opustit omezující rozhodnutí jako „nejsem dost dobrý“, „nemohu zhubnout“, „nikdy nebudu mít tělo, které si přeji“.  Terapie časovou osou vám dovolí vytvořit si svoji budoucnost. Produkovat výsledky, které chcete ve vašem životě. Výsledky časové terapie jsou úchvatné. Za jednu až dvě hodiny se budete cítit mladší, šťastnější a váš problém bude pryč.

Více informací

Časová osa je procesem, při kterém můžete úplně upustit od limitujících přesvědčení a minulých negativních emocí. Terapie časovou osou kombinuje výzkumy světových myslitelů mezi něž patří Aristotelés, Williama Jamese, Dr. Milton Ericson, Alberta Einsteina a Stephen Hawkings.

Roky výzkumu v oblasti neuropsychologie, kvantové biologie a NLP vedli Dr. Jamese vytvořit program, který je bezbolestný, efektivní a snadno použitelný. Vaše mysl, bude moci konečně opustit hněv, smutek, strach, bolest i pocit viny.

 

Časová osa je jednoduchá, snadná a přirozená technika, která umožňuje komukoliv:

– Opustit negativní emoce z minulosti, jako je hněv, smutek, strach, bolest a pocit viny.

– Opustit omezující rozhodnutí jako „nejsem dost dobrý“, „nemohu zhubnout“, „nikdy nebudu mít tělo přeji“.

– Vytvořit svou budoucnost. Produkuje výsledky, které chcete ve vašem životě.

 

Vaše časová osa je způsob, jakým si nevědomě uchováváte své vzpomínky nebo jak vaše nevědomí vnímá rozdíl  mezi vzpomínkami z minulosti a projekcí do budoucnosti. Behaviorální změny u jedince probíhají na nevědomé úrovni. Lidé se nemění vědomě. Proces terapie za použití časové osy dovoluje, abyste si byli vědomi práce na vašem nevědomí k uvolnění vlivů minulých negativních zkušeností a změnili nevhodné nastavení v průběhu minut nebo hodin.

Výsledkem časové osy jsou úchvatné. V průběhu jedné až dvou hodin se můžete zbavit všech negativních emocí spojených s vaší minulosti. Budete cítit sejmutí těžkého závaží z vašich ramen. Budete nechat cítit mladší a šťastnější a váš problém bude pryč.

Víte, že stejné věci vnímáte jinak v závislosti na úhlu pohledu. Terapie časovou osou je jedinečná tím, že rychle přistupuje k příčině jakéhokoliv problému a dovolí vám vytvořit jedinečnou a naprosto bezpečnou perspektivu ještě před vznikem problému. Negativní emoce dříve spojované s událostí zmizí.

Autogenní trénink

Autogenní trénink je nejrozšířenější metodou založenou na relaxaci v Evropě. Při pravidelém provádění přispívá k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí a neklidu. Při pečlivém nacvičení umožňuje autosugestivní odstranění nevhodných návyků a dosažení žádoucích vlastností.

Více informací

Metodu autogenního tréninku vytvořil berlínský lékař prof. J. H. Schulz. Využil přitom prvky jogínské meditace s poznatky získanými při používání hypnózy. Při autogenním tréninku nicméně nejde o hypnózu, ale pouze o využití některých podobných psychologických mechanismů.

Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek.

Hypnóza

Hypnóza je definovaná jako stav vědomí, při kterém jsou potlačeny logicko-analytické schopnosti, aby se daly využít hlubší vrstvy podvědomí. Hypnotický polospánek je hluboce uvolněným stavem „soustředěné mysli“. Hypnóza je dnes přijímána jako jedna z metod využívaných v lékařským zařízeních. Užívá se také ve sportu, mění zážitky člověka, jeho vnímání a chování.

Roviny vědomí se pohybují v mezích od stavu bdělosti až ke spánku, zahrnují i snění s otevřenýma očima, polospánek a hluboký spánek. Když jste bdělí, můžete běhat, ve stavu denního snění můžete přemýšlet o běhání, v polospánku si můžete představovat, že běžíte. V hlubokém spánku můžete běh fyzicky prožívat. Stav polospánku zažívá mnoho z nás například při denním snění nebo když se necháme unést knihou nebo filmem tak, že příliš nevnímáme, co se kolem nás děje.

Více informací

Techniky hypnózy využívá mnoho lidí v každodenním životě. Lékaři, prodejci nebo televizní reklama užívá sugesci, rozptýlení, relaxaci a vizualizaci zcela běžně, aniž si toho člověk všimne. Dokonce matky užívají hypnotickou sugesci, když říkají: „Pofoukám to a nebude to bolet,“ aby se dítě uklidnilo.

 

Hynóza je třicetkrát efektivnější při snižování nadváhy

Testování účinku hynózy  při snižování nadváhy na skupině 60 žen. Léčba obsahovala skupinovou hypnózu s metaforami na posílení sebevědomí, rozhodování a motivace. Ženám byla doporučená následná  individuální udržovací terapie. Léčba za pomoci hypnózy byla efektivnější při porovnání s kontrolní skupinou .  Úbytek váhy u hypnotizované skupiny byl v průměru 8kg ve srovnání s kontrolní skupinou, kde ženy zhubly v průměru  o necelých 300g.

Cochrane, Gordon; Friesen, J. (1986). Využití hypnoterapie při hubnutí. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 54, 489-492.

 

O dva roky později: objekty hypnózy pokračovali ve ztrátě hmotnosti

109 lidí dokončilo behaviorální léčbu pro regulaci tělesné hmotnosti. Část lidí s pomoci hypnózy a část bez hypnózy. Na konci program obě skupiny dosáhli zásadního snížení váhy.  Po kontrolách po osmi měsících a po dvou letech jsme zaznamenali další pokles hmotnosti u skupiny, která v program využila hypnózu. U druhé skupiny nebyly zaznamenány další změny.

Journal of Consulting and Clinical Psychology (1985)

 

Objekty hypnózy ztratili větší nadváhu než 90% ostatních a váhu si urželi

Vědci analyzovali 18 studií srovnávající kognitivně behaviorální terapie jako je relaxační trénink, řízené metafory, sebekontrola nebo nastavení cílů se stejnou léčbou doplněnou o hypnózu. Ti, kteří podstoupili hypnózu ztratili více hmotnosti než 90% účastníků bez hypnózy. Navíc si úbytek hmotnosti udrželi dva roky po skončení programu.

University of Connecticut, Storrs Allison DB, Faith MS. Hypnosis as an adjunct to cognitive-behavioral psychotherapy for obesity: a meta-analytic reappraisal. J Consult Clin Psychol. 1996;64(3):513-516.

 

Hypnóza vice než zdvojnásobila průměrný úbytek váhy

Studie efektu přidání hypnózy do kognitivně behaviorální léčby obezity po obdržení doplňujících dat od autorů dalších dvou studií. Analýza prokázala, že výhody hypnózy se zvyšují v průběhu času.

Kirsch, Irving (1996). Hypnotic enhancement of cognitive-behavioral weight loss treatments–Another meta-reanalysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 64 (3), 517-519.

 

Hypnoterapeutická skupina s redukcí stresu dosáhla výrazně vyššího úbytku váhy než další dvě metody redukce váhy

J Stradling, D Roberts, A Wilson and F Lovelock, Chest Unit, Churchill Hospital, Oxford, OX3 7LJ, UK

 

Hypnóza může vice než zdvojnásobit účinky tradičních přístupů k hubnutí

University of Connecticut, Journal of Consulting and Clinical Psychology in 1996 (Vol. 64, No. 3, pgs 517-519).

Techniky práce s tělem

Somatický koučink

Naše těla jsou odkazem našim životů – jak byli jsme vychováni, náš vztah s našimi kolegy a přáteli vytvořili svaly a tkáně, které drží tyto vzpomínky. Naše životní zkušenosti formují naše těla. Díky somatickému koučování doslova pracujeme na přetvoření vašeho těla prostřednictvím rozhovoru a tělesných praktik a postupů. Přerušíme starý vzor ​ tím začneme přeměňovat vaše tělo tak, abyste byli schopni vytvořit vášeň , vůli  a podporu pootřebnou k dostažení vašeho cíle.

Změňte své tělo, změníte svůj život!

Více informací

Slovo somatický pochází z řeckého slova soma, což znamená “živé tělo v jeho celistvosti.” Somatické koučování je způsob, jak pozorovat lidi holisticky. Jedná se o unikátní koučovací styl, který přináší tělo dopředu jako obhájce ve vytvoření místa pro změny a transformaci.

Naše těla jsou odkazem našim životů – jak byli jsme vychováni, náš vztah s našimi kolegy a přáteli vytvořili svaly a tkáně, které drží tyto vzpomínky. Naše životní zkušenosti formují naše těla.

Tělo je trojrozměrná struktura – má svoji délku, šířku, hloubku a tvar sebe sama. Při narození je lidské tělo flexibilní, poddajné, otevřené. Ale jakmile začnete prožívat život, vaše tělo se začne rozšiřovat, zmenšovat nebo si vytvářet výztuhy proti celému světu. Vytváří si určitý tvar. Fyzický tvar vašeho těla teď je součtem svých historických zkušeností. Vaše tělo ve skutečnosti o vás říká více, než vaše slova!

Všimněte si teď vašeho těla. To, co se děje ve vašem těle. Jsou vaše ramena přímá nebo pokleslá? Je vaše dýchání hluboké a povrchní? Chodíte  sebevědomými  dlouhými kroky, nebo  krátkými, malými krůčky? Je váš krk sevřený nebo volný? Mluvíte jasně a nahlas, nebo si mumláte tichým hlasem? Přestavěním svého těla, změníte svůj život.

Vaše já a tělo jsou spojené nádoby, takže pokud změníte tělo, ovlivňujete vaše já. Somatická koučování vás učí, jak se stát vášnivými pozorovateli vašeho myšlení,  příběhů, které vám běží hlavou, nálad, emocí a pocitů, které se dějí ve vašem těle, ve vašem já.

Díky somatickému koučování doslova pracujeme na přetvoření vašeho těla prostřednictvím rozhovoru a tělesných praktik a postupů. Přeruší starý vzor ​ tím začne přeměňovat vaše tělo tak, abyste byli schopni vytvořit vášeň, vůli  a podporu pootřebnou k dostažení vašeho cíle.

Změňte své tělo, změníte svůj život!

Klinická naturopatie

Obor klinické naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní a nutriční medicíny. Naturopatie využívá k řešení nadváhy nebo obezity model, který se soustředí na gastrointestinální a endokrinní zdraví člověka v kombinaci se zaměřením na úroveň psychického stresu. Naturopatie se soustředí hlavně na zdraví těla, hubnutí je vedlejší efekt.

Více informací

Obor klinické naturopatie je západní směr celostní přírodní medicíny, který propojuje znalosti a tradice přírodního léčitelství s nejnovějšími poznatky klinického výzkumu v oblasti přírodní a nutriční medicíny. Jedná se o kombinaci fytoterapie, klinické nutriční medicíny, homeopatie a remediálních masáží. Kromě západních vyšetřovacích metod (krevní tlak, krevní obraz, atd.) pracují naturopaté s tradičními diagnostickými technikami jako jsou např. iridologie, analýza obličejových znaků či jazyka.
 Toto propojení zaručuje vysoce odbornou aplikaci přírodních terapií, holistický přístup a umožňuje řešit široké spektrum jak akutních tak chronických stavů.

Naturopatie využívá k řešení nadváhy nebo obezity model, který se soustředí na gastrointestinální a endokrinní zdraví  člověka v kombinaci se zaměřením na úroveň psychického stresu. Zejména u pacientů, kteří se po dlouhou dobu snaží zhubnout bez větších úspěchů je cílem dosáhnout metabolické rovnováhy organizmu. Terapie může zahrnovat doplnění živin, doporučení stravovacího režimu, sportovní aktivity a doporučení relaxačních technik.

Je dokázáno, že dlouhodobý psychický stres a nezdravý životní styl přispívá, z velké části, k rozvoji určitých degenerativních onemocnění, jako je ischemická choroba srdeční a typu II diabetes. Metabolismus je třeba vyléčit ještě před tím, než začnete hubnout. Tento přístup je opakem „zázračných“ diet, nicméně úspěch naturopatického přístupu je potvrzen zkušeností mnoha pacientů a celostně zaměřených lékařů. Naturopatie nabízí nejen štíhlé, ale hlavně zdravé tělo.